Algemene Voorwaarden

GROW YOGA ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Grow yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Grow yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen of huurlocaties van Grow yoga, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit een 3- maandelijks yoga-abonnement af,  koopt een leskaart of een losse beurt waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van Grow yoga is niet overdraagbaar tenzij dit in overleg gebeurt met Grow yoga. In uitzonderlijke gevallen kan dus de overdracht van een leskaart toegestaan worden. 

2.3 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les) kan de les worden inghaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met grow yoga , bij voorkeur per email.

2.5 Bij afmelding < 24u voor aanvang van de les wordt er bij mensen met een leskaart en een losse beurt,  een beurt aangerekend. Tenzij ze een geldig ziektebriefje of geldig bewijs van hun werk voor die dag kunnen voorleggen. Dan behouden ze deze lesbeurt. 

2.6 Een leskaart (of 10 beurtenkaart) geeft recht op 10 lessen. Deze kaart is 5 maanden geldig. Deze kan in bepaalde gevallen (ziekte, landurige reis, zwangerschap verlengd worden). Zie artikel 5&6.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 Onze abonnementen worden afgesloten voor 3 maanden. Deze worden niet automatisch verlengd. Je ontvangt een mail wanneer het tijd is om het abonnement te vernieuwen. De deelnemer kan zelf kiezen of deze terug opnieuw wilt inschrijven voor 3 maanden. Dit kan door het per mail, sms even te bevestigen aan één van de instructeurs van Grow yoga. 

Artikel 4: Yogamatten

4.1 Bij het beoefenen van Power yoga, Vinyasa Flow en Ashtanga yoga is deelnemer verplicht gebruik te maken van een eigen yogamat ivm hygiëne. Voor alle andere yogalessen kan deelnemer gebruik maken van een ontsmette yogamat van grow yoga. Mensen die een proefles komen volgen kunnen gebruik maken van een ontsmette mat van Grow yoga.

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

5.1 Op feestdagen is Grow yoga gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en de what’s app groep van Grow yoga (als de deelnemer heeft ingestemd om deel te maken van deze what’s app groep) in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.

5.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website. De periodes die vervallen door vakantie of annulering lessen worden bij het abonnement van 3 maanden bijgeteld. Als ook bij de geldigheid van de 10 beurtenkaart.

5.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met grow yoga voor bepaalde tijd worden opgeschort

5.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer in overleg met Grow yoga de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen.

6. Zwangerschap of ziekte

6.1 Bij ziekte kan in overleg met Grow yoga  het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

6.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden.

Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

6.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen kan zij na de zwangerschap terug komen. Haar leskaart blijft geldig tot 6 maanden na de bevalling. Haar abonnement blijft geldig voor de resteren periode van het abonnement (de nog niet opgenomen termijn van het 3 maanden abonnement) 

7. Wijzigingen lesrooster, prijzen

8.1 Grow yoga  behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio.

8.2 Grow yoga  behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en indeling. 

8.3 Een wijziging in het lesrooster, kan niet lijden tot een restitutie van het lesgeld.

%d bloggers liken dit: